Τηλεφωνικό Κέντρο 2410-851851|info@animus.com.gr

Παιδικό Τμήμα Νευροεξελικτικής Αγωγής

Παιδικό Τμήμα Νευροεξελικτικής Αγωγής2018-07-15T20:37:35+00:00

Σ’ ένα ανεξάρτητο, ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον του κέντρου δημιουργήθηκε, με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή, το παιδικό τμήμα Νευροεξελικτικής Αγωγής, το οποίο έρχεται να αγκαλιάσει, με την επιστημονική του ομάδα, οποιαδήποτε μορφή δυσλειτουργίας του παιδιού και να την αντιμετωπίσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Σκοπός της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε το παιδί να καταφέρει να ανταποκριθεί στις λειτουργικές του ανάγκες όσο γίνεται πιο φυσιολογικά. Η συστηματική αξιολόγηση που πραγματοποιείται, με τη βοήθεια σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οδηγεί στον εντοπισμό και την ιεράρχηση των προβλημάτων και καθορίζει τη θεραπευτική στρατηγική.

Ο σχεδιασμός του εξατομικευμένου προγράμματος για κάθε παιδί γίνεται από έμπειρο εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές, ώστε να ανταποκριθεί απόλυτα στους θεραπευτικούς του στόχους.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι αναγνωρισμένες από την παγκόσμια κοινότητα για την αποκατάσταση παιδιών με κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα και αναφέρονται ενδεικτικά για ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες.

  • Μέθοδος Νευροεξελικτικής Αγωγής – NDT BOBATH 
    www.bobath.org.uk
  • Μέθοδος Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης – Sensory Intergration 
    www.sensoryint.com
  • Παιγνιοθεραπεία – Δραματοθεραπεία
  • Ψυχοκινητική