Το Κ.Α.Α ΑΝΙΜUS παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ημερήσιας νοσηλείας μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού (Manual Therapy, Mulligan Concept, Kinesio Tape, Custom Orthotics, Βobath NDT ενηλίκων και παιδιών, NEMS ) και του σύγχρονου θεραπευτικού εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης οργανώνεται κατόπιν ιατρικής εκτίμησης , βάσει πάθησης και ιατρικού ιστορικού.

Στην ημερήσια νοσηλεία οι ασθενείς μεταφέρονται στη δομή από τον τόπο διαμονής τους, ακολουθούν το εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπειών και επιστρέφουν.

Η μετακίνηση πραγματοποιείται είτε με όχημα του κέντρου είτε με δικό τους όχημα.

Ιατρική εκτίμηση παρέχεται δωρεάν στο πρώτο ραντεβού του ασθενή, όπου διαμορφώνεται και το εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας του. Η παρακολούθηση των ασθενών από την ιατρική ομάδα συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης και με ιατρικές παρεμβάσεις όπως εγχύσεις ενδοαρθρικές , διαχείριση σπαστικότητας και πόνου.

Η επιστημονική ομάδα του κέντρου , μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ,ορίζει το πλάνο επανελέγχου και εκτίμησης της φυσικής κατάστασης του ασθενή. Το πρόγραμμα αποκατάστασης βασίζεται και ακολουθεί όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα τα οποία εξασφαλίζουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση του ασθενή.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Φυσικοθεραπεία- Κινησιοθεραπεία

Παιδικό Τμήμα Νευροεξελικτικής Αγωγής

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη

Κλινική Διατροφολογία

Kοινωνική Υπηρεσία

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Biodex System pro 4
  • Biodex balance board
  • ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy)
  • Cpm (σύστημα παθητικής κινητοποίησης)
  • Luna EMG
  • Indiba activ7 (tecar)
  • Flashwave Biocellular Transductive Wave Therapy
  • Mαγνητικός διεγέρτης 3 tesla