Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/9 σε μια εντυπωσιακή βραδιά στο Anassa City Events στην Αθήνα, η δωδέκατη τελετή απονομής των ΔΕΗ BITE Awards 2023 , του πιο σημαντικού θεσμού επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα που διοργανώνεται από την Boussias Events, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΣΕΠΕ.

Στην τελετή, την οποία παρακολούθησαν 650 στελέχη της αγοράς, βραβεύθηκαν τα κορυφαία έργα πληροφορικής και οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που ξεχώρισαν τη χρονιά που μας πέρασε.

Τις κορυφαίες διακρίσεις για το 2022 έλαβαν οι:

Eurobank και ΔΕΗ: Digitalized Companies of the year

Epsilon Net Group: ICT Company of the Year

Satori Analytics: Software House of the year

MainSys: Digital Government Provider of the year

OTE Group – ICT Services Provider of the year

Μαζί με τους κορυφαίους στον τομέα της Υγείας βραβεύτηκε και τo Kέντρο Αποκατάστασης ANIMUS μαζί με την εταιρεία πληροφορικής PIKEI  στην κατηγορία: 1.2.5 Υγεία με το BRONZE βραβείο για το ερευνητικό πρόγραμμα PLAN-V/ Δημιουργία πλατφόρμας λογοθεραπείας  με εικονικό βοηθό.

Το Κέντρο εκπροσώπησε ο κ. Μήτσιος Αριστείδης από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Αθήνας.

Λίγα λόγια για το ερευνητικό πρόγραμμα

Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνολογικά υποβοηθούμενης λογοθεραπευτικής παρέμβασης για άτομα με χρόνιες νευρογενείς διαταραχές λόγου και ομιλίας (ΔΛΟ).

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο στόχευε στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος ΤΠΕ για την υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης χρόνιων ασθενών, των οποίων η καθολική ή μερική απώλεια της ικανότητας επικοινωνίας έχει βαθιές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους, ενώ η έλλειψη πρόσβασης σε δωρεάν μακροχρόνιες υπηρεσίες λογοθεραπείας εμποδίζει την αποτελεσματική και γρήγορη αποκατάστασή τους. Το σύστημα  επιτρέπει στους ασθενείς να εξασκούνται από όπου και για όσο χρόνο επιθυμούν, χωρίς να απαιτείται η παρουσία φυσικού λογοθεραπευτή, με τη βοήθεια ενός ψηφιακού χαρακτήρα/εικονικού λογοθεραπευτή (Avatar).

Παράλληλα, θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία των λογοθεραπευτών, υποστηρίζοντάς τους στη χρονοβόρα διαδικασία τακτικής αξιολόγησης και παρακολούθησης των ασθενών, καθώς και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων, παράλληλα και ενισχυτικά προς τις δια ζώσης συνεδρίες.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τρεις ερευνητικοί φορείς και δύο επιχειρήσεις συνεργάστηκαν  σε δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, προκειμένου να διερευνήσουν και να βελτιώσουν τρέχουσες μεθοδολογίες και να τις εφαρμόσουν για την ανάπτυξη: α) πρωτότυπου υλικού λογοθεραπείας, βασισμένου σε αποδεδειγμένες ως προς την αποτελεσματικότητά τους σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, για την υποστήριξη ατόμων με διαφορετικού τύπου και βαθμού βαρύτητας ΔΛΟ, το οποίο θα καλύπτει όλους τους τομείς παρέμβασης (ομιλία, φώνηση, λόγος), β) καινοτόμου συστήματος τεχνολογικά υποβοηθούμενης λογοθεραπείας με εικονικό βοηθό (Avatar), ο οποίος θα καθοδηγεί τον ασθενή σε όλη τη διάρκεια των εικονικών συνεδριών, παρέχοντάς του οδηγίες, ερεθίσματα και ανατροφοδότηση για την απόδοσή του σε ένα όσο το δυνατόν πιο φυσικό και φιλικό πλαίσιο διάδρασης, γ) συστήματος αυτόματης αξιολόγησης της βαρύτητας των ελλειμάτων λόγου και ομιλίας για την αρτιότερη παρακολούθηση της πορείας αποκατάστασης με καινοτόμες τεχνικές μηχανικής μάθησης, δ) προηγμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου για την υποστήριξη των λογοθεραπευτών στην καθημερινή κλινική πρακτική, επιτρέποντάς τους να σχεδιάζουν εξατομικευμένα προγράμματα, να ελέγχουν και να παρακολουθούν την απόδοση της παρέμβασης χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Τα παραπάνω παράγωγα του έργου ενσωματώθηκαν  σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, διαθέσιμη διαδικτυακά για χρήση σε υπολογιστή, καθώς και ως εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές.

Συντονιστής Φορέας ήταν  το Τμ. Λογοθεραπείας/Παν. Πατρών, με πολυετή εμπειρία στον τομέα της αποκατάστασης ατόμων με νευρογενείς ΔΛΟ και στη χρήση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Στο έργο συμμετείχε  το Ε.Κ. «Αθηνά»/Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, ένας ηγετικός ερευνητικός οργανισμός στον τομέα της Πληροφορικής, με ισχυρή τεχνογνωσία στους τομείς της γλωσσικής τεχνολογίας και των τεχνολογιών φωνής και πολυτροπικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, και το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Παν. Πελοποννήσου, με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων για ιατρικές εφαρμογές. Στη σύμπραξη συμμετέχουν, τέλος, δυο επιχειρήσεις, η εταιρεία πληροφορικής PiKei και το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΑΝΙΜUS το οποίο είναι υπεύθυνο για την πιλοτική δοκιμή της πλατφόρμας σε ασθενείς του Κέντρου Αποκατάστασης καθώς και για την τελική εφαρμογή.

Η ερευνητική ομάδα του ΑΝΙΜUS KAA απαρτιζόταν από τους: Φραγκάκη Μαριάννα, Επιστημονική Διευθύντρια- Φυσιάτρος,Τζέλη Γεωργία, Υπεύθυνη Τμήματος Λογοθεραπείας, Κουκουράβα Ειρήνη, Υπεύθυνη Ψυχολογικής Υποστήριξης, Πεζής Θεόδωρος, Λογοθεραπευτής και  Φράγκου Χρύσα, Λογοθεραπεύτρια.

Το έργο με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02159 εντάσσεται στη δράση εθνικής εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και χρηματοδοτείται από «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).