Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομιας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ, πρώην ΙΕΤΕΘ) του Εθνικου Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ANIMUS είναι δύο από τους 13 φορείς που συμμετέχουν στο έργο OACTIVE (Advanced personalized multi-scale computer models preventing OsteoArthritis) το οποίο  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020.

Το OACTIVE στοχεύει στην εξατομικευμένη πρόβλεψη και παρέμβαση της οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ)  χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό μηχανιστικών, φαινομενολογικών υπολογιστικών μοντέλων, προσομοιώσεων και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analytics). Τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν  θα χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση και την πρόβλεψη βέλτιστων θεραπειών, καλύτερης διάγνωσης και ανακούφισης των ασθενών. Για να ξεπεραστεί ο περιορισμός των παρεμβάσεων θεραπείας που ακολουθούνται στις μέρες μας, θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης βασισμένες τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας σε ένα εξατομικευμένο πλαίσιο που θα επιτρέψει στους ασθενείς να βιώνουν πιο ευχάριστα τη θεραπεία, με στόχο τη μεγαλύτερη κινητοποίηση, εμπλοκή και προσήλωση στην παρέμβαση.

Η αποστολή του OACTIVE είναι να βελτιώσει την υγειονομική περίθαλψη επιταχύνοντας τη διάγνωση και την πρόβλεψη της ΟΑ με βάση μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου, της δυναμικής και των αποτελεσμάτων των ασθενών. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός: 4.984.033,75 € (Ιστοσελίδα: www.oactive.eu).