• Εκπαίδευση Προσωπικού στο ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης για το άνω άκρο Armeo Spring
  • Εκπαίδευση Προσωπικού στο ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης για το άνω άκρο Armeo Spring
  • Εκπαίδευση Προσωπικού στο ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης για το άνω άκρο Armeo Spring
  • Εκπαίδευση Προσωπικού στο ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης για το άνω άκρο Armeo Spring
  • Εκπαίδευση Προσωπικού στο ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης για το άνω άκρο Armeo Spring

Στις 14/7/2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την εταιρία Hocoma, η εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού του ΚΑΑ Animus, πάνω στην λειτουργία του ρομποτικού συστήματος για την αποκατάσταση του άνω άκρου, Armeo Spring.

Το καινοτόμο ρομποτικό σύστημα Armeo Spring, υποστηρίζει λειτουργικά, για συγκεκριμένο έργο, την εντατική και αυτό-κατευθυνόμενη από τον ασθενή κινησιοθεραπεία, σε ένα συναρπαστικό και εμπνευσμένο περιβάλλον. Με την παροχή της απαιτούμενης κάθε φορά στήριξης για το προσβεβλημένο άνω άκρο, όλα τα προϊόντα στο πλαίσιο του Armeo Spring επιτρέπουν στους ασθενείς να επανεκπαιδεύσουν και να βελτιώσουν τον κινητικό έλεγχο στην περιοχή.

Ακόμη και ασθενείς με σοβαρή διαταραχή μπορεί να ασκήσουν ανεξάρτητα το πρόγραμμα του Armeo Spring, χωρίς τη συνεχή παρουσία θεραπευτή, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στους ασθενείς την πλήρη δυνατότητα για αποκατάσταση.