Ημέρα εκπαίδευσης χθες για το προσωπικό του ΚΑΑ ANIMUS. Δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον οι  εργαζόμενοι ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν  από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας πάνω σε θέματα πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και χρήσης πυροσβεστικών μέσων.

Στο Αμφιθέατρο του Κέντρου παρουσιάστηκαν θεματικές όπως οι αιτίες πρόκλησης μιας φωτιάς και πώς μπορεί να αποφευχθεί, προληπτικές ενέργειες αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι κίνδυνοι για την υγεία από τα προϊόντα καύσης, τα βήματα των ενεργειών που πρέπει να ακολουθείτε σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα μέσα πυρασφάλειας που διαθέτει ο εργασιακός χώρος και πότε / πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κανείς, καθώς και οι  ενέργειες που πρέπει να γίνουν  για να εκκενωθεί με ασφάλεια ο χώρος.

Στη συνέχεια υπήρχε  δυνατότητα εξάσκησης στη χρήση πυροσβεστικών μέσων στον αίθριο χώρο του Κέντρου.

Το προσωπικό και η Διοίκηση του ANIMUS θα ήθελε να ευχαριστήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, και προσωπικά τον  Υποπυραγό Ντσούνο Θωμά, για τις πολύτιμες γνώσεις που γενναιόδωρα μοιράστηκε μαζί μας.