Ο Όμιλος ANIMUS διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση απευθυνόμενη στο σύνολο του προσωπικού του με τίτλο “Προστασία Δεδομένων, Κυβερνοασφάλεια και Κυβερνοεπιθέσεις στις επιχειρήσεις”. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/679 (GDPR).
Βασικοί εισηγητές της εκδήλωσης ήταν o Αντιστράτηγος ε.α. Εμμανουήλ Σφακιανάκης και ο πρώην Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων Ιωάννης Μακρυπούλιας του Τμήματος Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Τους κυρίους Σφακιανάκη και Μακρυπούλια συνόδευε η νομικός Ρόντου Καλλιόπη, εξειδικευμένη στα θέματα Κυβερνοασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής:
•    Τι είναι και ποιες αλλαγές φέρνει ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα;
•    Ποιες εταιρείες αφορά και ποιες οι νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν;
•    Πόσο σημαντικό είναι μία επιχείρηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και ποιες οι πιθανές συνέπειες μη συμμόρφωσης;
•    Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR.
•    Καλές πρακτικές ψηφιακής προστασίας των επιχειρήσεων.

Οι τοποθετήσεις των εισηγητών κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και έδωσαν το έναυσμα για αρκετές ερωτήσεις, προβληματισμούς και συζητήσεις.
Η εκδήλωση είχε απόλυτη επιτυχία ( συμμετείχαν πάνω από 250 άτομα ) και αποτελεί το πρώτο από τα πολλά βήματα που είναι διατεθειμένοι να κάνουν η Διοίκηση και το προσωπικό του Ομίλου ANIMUS με σκοπό την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού ( GDPR 2016/679 ) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.