Η Γενική Κλινική «ANIMUS – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ διοργανώνει, αποκλειστικά για τους σπουδαστές του ΙΕΚ, εξειδικευμένο σεμινάριο με θέμα: « ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ».

Το Σεμινάριο απαρτίζεται από δύο σκέλη:

1.    Θεωρητικό, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον κ. Ζιμπή Αριστείδη, Ορθοπεδικό Χειρουργό, Επίκουρο Καθηγητή Ανατομίας του Τμήματος  Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2.    Πρακτικό, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση ορθοπεδικού χειρουργικού περιστατικού,  στο χώρο του χειρουργείου της Γενικής Κλινικής  «ANIMUS – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του κ. Μάγκου Κωνσταντίνου, Ορθοπεδικού Χειρουργού. Στη διαδικασία της προσομοίωσης συμμετέχει και ο κ. Έξαρχος Χρυσοβαλάντης, Γενικός Χειρουργός.