Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο επιστημονικό-εκπαιδευτικό μάθημα με θέμα «Εργονομία στον χώρο εργασίας »  στο αμφιθέατρο του ΚΑΑ ANIMUS.

Όλα τα τμήματα του προσωπικού του ΚΑΑ παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη διάλεξη της κα. Μπουντίνα Έλενας, Εργοθεραπεύτριας,  Υπεύθυνης Τμήματος Εργοθεραπείας  του ANIMUS KΑΑ.

Στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού του ΚΑΑ και  στοχεύοντας πρωτίστως στην ασφαλή εργασία,  σκοπός του μαθήματος ήταν οι εργαζόμενοι να αποκομίσουν τα οφέλη της εφαρμοσμένης επιστήμης της εργονομίας στο χώρο εργασίας, να  ενημερωθούν για τις μεθόδους διασφάλισης της υγείας τους μετά από χρόνια καταπόνηση αλλά και να ενημερωθούν για νέες μεθόδους πρόληψης. Είναι σημαντικό να βελτιώνουμε το περιβάλλον εργασίας μας, για να μπορούμε να προστατεύουμε την υγεία μας και να εργαζόμαστε πιο αποδοτικά.