Ο Όμιλος Animus έδωσε το παρόν στις ημέρες καριέρας που διοργάνωσε το IEK AKMH Λάρισας.

Η νοσηλεύτρια επιτήρησης λοιμώξεων του Κέντρου Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ANIMUS, κ. Κουλιού Ολυμπία είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους σπουδαστές του ΙΕΚ πολλά θέματα γύρω από το αντικείμενο της ειδικότητάς της όπως οι λοιμώξεις, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η ιλαρά, η εποχική γρίπη, καθώς τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης τους.
Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την παρουσίαση και αρκετοί από τους σπουδαστές εξέφρασαν τις απορίες τους και ακολούθησε συζήτηση.

Ειδική μνεία έγινε στα αντιμικροβιακά φάρμακα και την ορθολογική τους κατανάλωση καθώς και στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και τους τρόπους διαχείρισής τους.