• Παιδιατρικά νευρολογικά θέματα διάγνωσης κ αποκατάστασης στη Λογοθεραπεία
 • Παιδιατρικά νευρολογικά θέματα διάγνωσης κ αποκατάστασης στη Λογοθεραπεία

Το ΚΑΑ Animus στις 17-21 Ιουλίου 2014, είχε τη χαρά να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του, μία διοργάνωση με Πανελλήνια συμμετοχή, με σκοπό την εξειδίκευση των Λογοθεραπευτών του κέντρου και την ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς πάνω σε παιδιατρικά νευρολογικά θέματα διάγνωσης κ αποκατάστασης στη Λογοθεραπεία.

Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν τα παρακάτω πεδία:

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 1. φυσιολογική ανάπτυξη της αδρής κίνησης σε συνάρτηση με την αναπνοή και τη σίτιση
 2. στάδια ανάπτυξης σίτισης και αναπνοής 0 έως 12 μηνών
 3. στάδια ανάπτυξης ομιλίας
 4. επικοινωνιά – λόγος (εναλλακτική επαυξητική επικοινωνία)
 5. παρέμβαση στη σίτιση αναπνοή φώνηση
 6. διεπιστημονική ομάδα παρέμβασης (ο ρόλος της και η λειτουργία της)
 7. δυσαρθρία – δυσπραξία ( διάγνωση , διαφοροδιάγνωση παρέμβαση)
 8. φόρμα αξιολόγησης και διαφοροδιάγνωση δυσφαγίας και διαταραχή σίτισης.
 9. πρακτική άσκηση σε παιδιά (4ημέρες)
 10. Κινήτικος έλεγχος.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η Dore Blom Λογοθεραπεύτρια, senior NDT – Bobath tutor