Στις 16-02-2014 η διοίκηση του Animus είχε την χαρά να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της, τον κ. Γεώργιο Ν. Φιλίππου Εργοθεραπευτή, M.A., OTR, ο οποίος αξιολόγησε 5 περιστατικά του κέντρου μας, που θεωρήθηκαν κατάλληλα από την επιστημονική ομάδα του ANIMUS, για Υποστηρικτική Τεχνολογία με σκοπό την Εναλλακτική Επικοινωνία.

Υποστηρικτική Τεχνολογία (Assistive Technology) είναι η οργανωμένη εφαρμογή συσκευών, τεχνολογιών, λογισμικού και συστημάτων με στόχο τη βελτίωση ή τη διατήρηση της λειτουργικότητας ατόμων με αναπηρίες. Ο ορισμός είναι βασισμένος στη δουλειά της Dr. Beverly Bain, F.A.O.T.A. (Bain, Leger 1997, Bain 1996).

Η υποστηρικτική τεχνολογία είναι γνωστή κυρίως για τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής που προσφέρει στα άτομα με αναπηρίες. Αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι το πόσο προσιτή είναι αυτή η τεχνολογία ακόμα και στην Ελλάδα. Όλοι έχουμε δει ή ακούσει για περιπτώσεις που στον Έλληνα φαντάζουν ουτοπικές, από άποψη διαθεσιμότητας και κόστους, και όμως, στην Ελλάδα αυτές οι ευκαιρίες είναι και διαθέσιμες και χαμηλό κόστος έχουν και κάποιες από αυτές καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία!

Με το πέρας των αξιολογήσεων ο κ. Φιλίππου έκανε μια εισαγωγική παρουσίαση για την Υποστηρικτική Τεχνολογία και τον εξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά και συζήτησε με τους θεραπευτές για περιστατικά του κέντρου, που τους απασχολούν στην καθημερινότητα, σε σχέση με τη λειτουργικότητα και την Εναλλακτική Επικοινωνία.