• Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (CPR) και Πρώτων Βοηθειών
  • Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (CPR) και Πρώτων Βοηθειών
  • Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (CPR) και Πρώτων Βοηθειών
  • Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (CPR) και Πρώτων Βοηθειών
  • Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (CPR) και Πρώτων Βοηθειών

Στο πλαίσιο της Δια βίου Εκπαίδευσης του προσωπικού, το ΚΑΑ ANIMUS συνδιοργάνωσε με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Επι.Ζω (Επιμόρφωση Ζωής), επιμορφωτικό σεμινάριο στις 21/12/2013 που αφορούσε:

  • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή
  • Βασική υποστήριξη ζωής και αντιμετώπιση πνιγμονής σε παιδιά
  • Παροχή Α’ Βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις

Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι όλοι εθελοντές, μέλη της Επι.Ζω. (Διασώστες, Νοσηλευτές και Ιατροί), με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα.

Μετά τη λήξη του προγράμματος χορηγήθηκαν πιστοποιητικά επάρκειας 5ετούς διάρκειας (διεθνούς αναγνώρισης) από το ERC (European Resuscitation Council), το οποίο είναι και ο μοναδικός επίσημα αναγνωρισμένος φορέας στην Ευρώπη, που υλοποιεί και πιστοποιεί προγράμματα CPR/ AED provider course.