• Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας Mulligan Concept
  • Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας Mulligan Concept
  • Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας Mulligan Concept
  • Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας Mulligan Concept
  • Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας Mulligan Concept

To Kέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS είχε τη χαρά να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του, στις 24-26 Ιανουαρίου 2014, το σεμινάριο εξειδίκευσης Φυσικοθεραπευτών στο Mulligan Concept με εισηγητή τον κ. Αδαμίδη Αθανάσιο.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και αναμένουμε το δεύτερο στις 16-18 Μαΐου , για να διευρύνει το προσωπικό μας περαιτέρω τις γνώσεις του. Για πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο αποκατάστασης επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.bmulligan.com/