• Σεμινάριο Bobath για ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές
 • Σεμινάριο Bobath για ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές
 • Σεμινάριο Bobath για ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές
 • Σεμινάριο Bobath για ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές
 • Σεμινάριο Bobath για ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές
 • Σεμινάριο Bobath για ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές
 • Σεμινάριο Bobath για ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές
 • Σεμινάριο Bobath για ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές
 • Σεμινάριο Bobath για ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές

Η επιστημονική ομάδα του Animus σε συνεργασία με την ομάδα εκπαίδευσης της Reha-Training, φιλοξένησε το βασικό σεμινάριο “Bobath για ενήλικες με νευρολογικές διαταραχές” υπό την αιγίδα της I.B.I.T.A. Σκοπός της διοργάνωσης, η εξειδίκευση των φυσικοθεραπευτών που απαρτίζουν την θεραπευτική ομάδα, για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των περιστατικών που περιθάλπει το Κ.Α.Α Animus.

Το βασικό (basic) σεμινάριο ολοκληρώθηκε σε δεκαπέντε (15) ημέρες και πραγματοποιήθηκε σε τρεις κύκλους: Οι εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν οι Jos Halfens, IBITA Senior Instructor και ο Αδαμίδης Σάκης, IBITA candidate.

Α΄ κύκλος: 24 – 28 Ιανουαρίου 2015
Β΄ κύκλος: 18 – 22 Μαρτίου 2015
Γ΄ κύκλος: 02 – 06 Μαΐου 2015

Η μέθοδος BOBATH αποτελεί μια δυναμική προσέγγιση – επίλυσης προβλημάτων – για την αξιολόγηση και τη θεραπεία ασθενών με δυσκολίες στη λειτουργική ικανότητα, την κίνηση και το στασικό έλεγχο ως αποτέλεσμα βλάβης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) (IBITA 1996, Panturin 2001, Brock et al 2002, Raine 2006). Η προσέγγιση αυτή της αποκατάστασης ατόμων με βλάβη στο ΚΝΣ ξεκίνησε από τους Berta and Karel Bobath πριν από περίπου 70 χρόνια. Οι βασικές αρχές των εφαρμογών αλλά και της θεωρητικής βάσης της μεθόδου βασίζονται στη γνώση του κινητικού ελέγχου, της μάθησης, της πλαστικότητας του νευρικού συστήματος αλλά και των ιστών όπως επίσης και στην εμβιομηχανική. Επίσης, βασίζεται στην κλινική εμπειρία των θεραπευτών αλλά και των προσδοκιών των ασθενών (Sackett 2000).

Σημεία κλειδιά της θεωρητικής βάσης της μεθόδου:

 1. Σύνδεση των υφιστάμενων δυσλειτουργιών με το επίπεδο των δραστηριοτήτων αλλά και της επανένταξης των ασθενών σε κανονικούς ρυθμούς ζωής
 2. Οργάνωση της κινητικής συμπεριφοράς και του κινητικού ελέγχου
 3. Οι συνέπειες στην κινητική συμπεριφορά των ασθενών εξαιτίας της βλάβης
 4. Ανάρρωση – Μυική και Νευρική πλαστικότητα – Κινητική μάθηση
 5. Αξιολόγηση – μέτρηση δεδομένων

Σημεία κλειδιά των κλινικών εφαρμογών της μεθόδου:

 1. Κλινικός συλλογισμός και ανάλυση της κίνησης
 2. Ενσωμάτωση του στασικού ελέγχου και της δραστηριότητας επικεντρωμένης σε λειτουργία
 3. Η σημασία της αισθητηριακής (εξώδοχης και ιδιοδεκτικής πληροφόρησης)
 4. Η διαχείριση των στρατηγικών
 5. Αποτέλεσμα – συγκρίσεις – μετρήσεις