Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦΙΑπ με θέμα «50 χρόνια Αποκατάσταση στην Ελλάδα» συμμετείχε η ιατρική ομάδα του ΚΑΑ ΑNIMUS.

Το Κέντρο μας εκπροσωπήθηκε από τους κ. Τσιβγούλη,  Επιστημονικό Διευθυντή και Συντονιστή Ιατρικού Έργου, με ομιλία, με θέμα « Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην αξιολόγηση και Αποκατάσταση σπαστικού ημιπληγικού άνω άκρου μετά έγχυση βουτιλινικής Αλλαντοτοξίνης»,  κα. Φραγκάκη, Επιστημονική Διευθύντρια, με συμμετοχή στο προεδρείο του workshop: Διαταραχές Κατάποσης-Δυσφαγία και  κα. Μαλάκου, φυσίατρο,  prerecording διάλεξη, με θέμα «Περινευρικές εγχύσεις-perineural injection therapy by lyftogt».

Συμβάλλοντας  στα νέα επιστημονικά δεδομένα το ΚΑΑ ΑΝΙΜUS συνεχίζει να παρέχει τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες υπηρεσίες.