Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων από τις 11 έως τις  14 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο μας εκπροσώπησε ο Επιστημονικός Διευθυντής και Συντονιστής Ιατρικού Έργου,  κ. Τσιβγουλης. Η συμμετοχή του  ξεκίνησε στην έναρξη του συνεδρίου με παρουσία σε προεδρείο και ακολουθησε ομιλία με θέμα ” Μονάδα AEE. Ο ρόλος της αποκατάστασης στην υπεροξεια και οξεία φάση του ΑΕΕ” . Την Κυριακή 14/11 συμμετείχε με νέα επιστημονικά δεδομένα  σε workshop:  Educational  workshop on spasticity management.

https://www.globalevents.gr/2021/9oeeaen/Program.pdf