Η Ευρώπη γιορτάζει και  ο  Πρόεδρος & Διευθύνων  Σύμβουλος του Ομίλου ΑΝΙΜUS και Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Αθ. Νταβέλης  έστειλε το δικό του μήνυμα για αυτή την ημέρα.

“To 2021 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο φετινός εορτασμός για την Ημέρα της Ευρώπης, βρίσκει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμέτωπα με μια από τις πιο σοβαρές δοκιμασίες και προκλήσεις, μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία πέρα από την παγκόσμια υγεία, απειλεί πλέον σοβαρά και τις οικονομίες όλων των κρατών – μελών.

Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, να έρθει πιο κοντά στους πολίτες, προάγοντας την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την κοινωνική συνοχή.

Παρόλα τα προβλήματα και τις αδυναμίες της, όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει ένας ισχυρός πόλος στο διεθνές περιβάλλον και ένας πυρήνας που έχει διατηρήσει την ειρήνη μεταξύ των κρατών τα τελευταία 71 χρόνια, με αξίες, όπως η Δημοκρατία, η Ελευθερία, η Ισότητα, η Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο περισυλλογής και αναζήτησης ενός νέου οράματος.

Μέσα από παρόμοιες διεργασίες και δοκιμασίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε στο παρελθόν να προχωρήσει μπροστά και να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο.

Αυτή την Ευρώπη θέλουμε, μια Ένωση που βασικός της στόχος θα είναι η ευημερία των πολιτών της, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και μακριά από κάθε είδους ρατσισμό.

Χρόνια πολλά Ευρώπη”