Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Υπεύθυνη Θεραπευτικών Τμημάτων

Κλειστή Νοσηλεία

Ημερήσια Νοσηλεία