Ευκαιρίες καριέρας

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS δέχεται την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς.

Αυτό το διάστημα το ΚΑΑ ANIMUS αναζητά συνεργασία με: