Ολοκληρώθηκε η πρώτη επίσημη παρουσιάση του αναμενόμενου Πολυιατρείου –ANIMUS σε ένα πολυπληθές ακροατήριο ιατρών – συνεργατών της εταιρείας όπου αναλύθησαν όλες οι πτυχές του εγχειρήματος με ομιλητές της παρουσίασης τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου κ. Αχιλλέα Νταβέλη και τους συνεργάτες του, από τον κατασκευαστικό τομέα Αρχιτέκτων Μηχανικό  κ.Χατζηπέτρου Αυγή και από τον ιατροτεχνολογικό και συμβουλευτικό τομέα κ.Φυτιλά Θεόδωρο (Μάνατζερ Υπηρεσιών Υγείας & Διδάκτωρ Ευρωπαικού Δικαιου Υγείας)

Η κατασκευαστική εταιρία Ankontech παρουσίασε τις κατασκευαστικές καινοτομίες και τη λειτουργία της κτιριοδομής, ο κ.Φυτιλάς αναφέρθηκε εκτενώς στην ψηφιακή διασύνδεση όλων των δομών και στην ψηφιακή Κάρτα Υγείας που θα ξεκινήσει εντός του 2019 να εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες- ασθενείς των δομών του ομίλου.

Περισσότεροι από εβδομήντα γιατροί, επιστημονικά υπεύθυνοι και συνεργάτες είχαν επίσης την ευκαρία να ενημερωθούν αναλυτικά για όλες τις δομές του ομίλου από τον Διοικητικό Διευθυντή κ.Πάρι Καλογεράκη.

Τέλος ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας κ.Αχιλλέα Νταβέλη σε θέματα κυκλικής οικονομίας και κυρίως για την πρωτοποριακή κάρτα παροχής υπηρεσιών υγείας της ANIMUS AE, η οποία θα περιλαμβάνει σε εξαιρετικά  προνομιακή τιμή για τον επίδοξο πελάτη- αγοραστή της, δωρεάν τις περισσότερες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ομίλου σε όλες τις δομές του.