Τηλεφωνικό Κέντρο: 2410-851851 | Ώρες Επισκεπτηρίου: Δε - Πα: 17:00 - 19:00 & Σα - Κυ: 11:00 - 14:00
Loading...
Όμιλος ANIMUS2018-11-12T04:19:13+00:00

Όμιλος ANIMUS

Εκτός από το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS, στον όμιλο ANIMUS ανήκουν επίσης η Kλινική Animus Κυανούς Σταυρός και η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ANIMUS.

Kλινική ANIMUS Κυανούς Σταυρός

Η Kλινική Animus Κυανούς Σταυρός αποτελεί ένα νέο Θεραπευτικό – Διαγνωστικό – Χειρουργικό Κέντρο που βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας και ήρθε να καλύψει βασικές ανάγκες στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής φροντίδας.

Η Κλινική Animus-Κυανούς Σταυρός σε συνεργασία με το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS προσφέρουν πλήρες θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενή βασιζόμενο στην αξιολόγηση του αλλά και τις δυνατότητες του.

Περισσότερα
Kλινική ANIMUS Κυανούς Σταυρός

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ANIMUS

Πρόκειται για μία δομή που έρχεται να καλύψει το κενό που εδώ και δεκαετίες υπήρχε στο κομμάτι της διαβίωσης βαρέως πασχόντων ασθενών, καθώς μέχρι πρότινος, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο καθιστούσε τη φιλοξενία και τη διαβίωση των συγκεκριμένων ασθενών για το μεν ιδιωτικό τομέα απαγορευτική, για τις δε δημόσιες δομές που κατ’ ελάχιστο ενεπλάκησαν η λειτουργία τους ήταν αναχρονιστική.

Η φιλοσοφία της ΣΥΔ ANIMUS εδράζεται στην έννοια της στοχευμένης φροντίδας και φιλοξενίας ασθενών με νοητική υστέρηση ή ασθενών με επίκτητες κινητικές και λοιπές αναπηρίες, σε ένα περιβάλλον όπως θα ήταν η κατοικία τους. Ολοκληρώνοντας τα διάφορα στάδια νοσηλείας και αποκατάστασής του, ο ασθενής, εισέρχεται σε μια εξειδικευμένη δομή φιλοξενίας στην οποία διαβιεί για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας την απαραίτητη υποστήριξη που απαιτεί η κατάστασή του, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και φροντίδας από το ανάλογα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Περισσότερα