Όμιλος ANIMUS

Από τον Μάιο του 2008 ο όμιλος ANIMUS ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Το «Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS» πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους παρόχους αποκατάστασης στην Ελλάδα. Η καινοτόμα ανάπτυξη ειδικών δομών και υπηρεσιών για βαρέως πάσχοντες ασθενείς, προερχόμενοι από τις μονάδες εντατικής θεραπείας νοσοκομείων, με τα εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα και τη χρήση ρομποτικού εξοπλισμού αποτελούν τον πιο επιτυχημένο συνδυασμό για την ασφαλέστερη και ταχύτερη αποκατάσταση του πάσχοντα. Σημαντικό δείκτη ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί η πολυετής πλέον εμπειρία και η δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού.

Μέσα από την πολυετή  πορεία  αναδείχθηκαν περεταίρω ανάγκες του «αθέατου» κόσμου της αναπηρίας  αυτή της  παροχής  κατακερματισμένων υπηρεσιών υγείας χωρίς διασύνδεση. Ο όμιλος ANIMUS δημιούργησε τον Οκτώβριο του 2014 την «ANIMUS ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», την πρώτη γενική κλινική στην Κεντρική Ελλάδα με ιατρικές ειδικότητες αποκατάστασης και διασυνδεμένη  λειτουργικά με το Κέντρο αποκατάστασης ANIMUS .

Είναι η πρώτη Ειδική Παθολογική Κλινική για χρονίως πάσχοντες ασθενείς, αποδεικνύοντας τη συνεχή υποστήριξή του στην ποιότητα ζωής αυτών.

Παρέχεται άνετο, ασφαλές, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον σε εγκαταστάσεις υψηλού ξενοδοχειακού υπόβαθρου. Το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο ιατρικό και  νοσηλευτικό προσωπικό, με παρουσία Ειδικού Παθολόγου, και επιπλέον Φυσιάτρου , Διατροφολόγου και Φυσιοθεραπευτή, προσδίδουν επιπρόσθετη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και συμβάλουν στην ποιοτική και ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς προς όφελος της υγείας του.

Και ενώ με την ίδρυση και τη λειτουργία της γενικής κλινικής αυξήθηκε σημαντικά η ασφάλεια και η  επιβίωση των βαρέως πασχόντων ασθενών, δεν καλύφθηκε μια εξίσου πολύ σημαντική ανάγκη τους.  Σε αρκετές περιπτώσεις  μετά  την αποκατάσταση οι παραπάνω ασθενείς χρήζουν ένα  ειδικό περιβάλλον μόνιμης και υποστηριζόμενης διαβίωσης. Έτσι, το 2017 ιδρύεται από τον όμιλο ANIMUS η πρώτη ιδιωτική ολοκληρωμένη δομή –  «ANIMUS  Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)», για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες μετά την αποκατάσταση.

Kλινική ANIMUS Κυανούς Σταυρός

Kλινική ANIMUS Κυανούς Σταυρός

Ο Όμιλος ANIMUS σας καλωσορίζει στην πρώτη Ειδική Παθολογική Κλινική για χρονίως πάσχοντες ασθενείς, αποδεικνύοντας τη συνεχή υποστήριξή του στην ποιότητα ζωής αυτών.

Παρέχεται άνετο, ασφαλές, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον σε εγκαταστάσεις υψηλού ξενοδοχειακού υπόβαθρου. Το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με παρουσία Ειδικού Παθολόγου, και επιπλέον Φυσιάτρου , Διατροφολόγου και Φυσιοθεραπευτή, προσδίδουν επιπρόσθετη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και συμβάλουν στην ποιοτική και ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς προς όφελος της υγείας του.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες αποτελούν καινοτομία στην αντιμετώπιση των χρονίως πασχόντων ασθενών επιβεβαιώνοντας το ισχυρό αίσθημα ευθύνης, αγάπης και σεβασμού του Ομίλου προς τον άνθρωπο .

Συγκεκριμένα η Κλινική απευθύνεται σε μία κατηγορία χρονίως πασχόντων ασθενών, όπως με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, πολλαπλή σκλήρυνση, εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος μέχρι και ασθενείς με πλήρη έλλειψη κινητικότητας και νοητικής διαύγειας ανεξαρτήτου αιτιολογίας. Η διάρκεια της παραμονής του καθορίζεται αποκλειστικά από την επιθυμία και τις ανάγκες του ασθενούς και της οικογένειάς του.

Όταν δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να φροντίσετε το αγαπημένο σας πρόσωπο στο σπίτι, μπορείτε να εμπιστευθείτε την Κλινική ANIMUS-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, η οποία αναλαμβάνει τόσο την ιατρική όσο και τη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ANIMUS

Πρόκειται για μία δομή που έρχεται να καλύψει το κενό που εδώ και δεκαετίες υπήρχε στο κομμάτι της διαβίωσης βαρέως πασχόντων ασθενών, καθώς μέχρι πρότινος, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο καθιστούσε τη φιλοξενία και τη διαβίωση των συγκεκριμένων ασθενών για το μεν ιδιωτικό τομέα απαγορευτική, για τις δε δημόσιες δομές που κατ’ ελάχιστο ενεπλάκησαν η λειτουργία τους ήταν αναχρονιστική.

Η φιλοσοφία της ΣΥΔ ANIMUS εδράζεται στην έννοια της στοχευμένης φροντίδας και φιλοξενίας ασθενών με νοητική υστέρηση ή ασθενών με επίκτητες κινητικές και λοιπές αναπηρίες, σε ένα περιβάλλον όπως θα ήταν η κατοικία τους. Ολοκληρώνοντας τα διάφορα στάδια νοσηλείας και αποκατάστασής του, ο ασθενής, εισέρχεται σε μια εξειδικευμένη δομή φιλοξενίας στην οποία διαβιεί για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας την απαραίτητη υποστήριξη που απαιτεί η κατάστασή του, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και φροντίδας από το ανάλογα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

ANIMUS ΣΥΔ