Όμιλος ANIMUS

Από τον Μάιο του 2008 ο όμιλος ANIMUS ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Το «Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS» πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους παρόχους αποκατάστασης στην Ελλάδα. Η καινοτόμα ανάπτυξη ειδικών δομών και υπηρεσιών για βαρέως πάσχοντες ασθενείς, προερχόμενοι από τις μονάδες εντατικής θεραπείας νοσοκομείων, με τα εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα και τη χρήση ρομποτικού εξοπλισμού αποτελούν τον πιο επιτυχημένο συνδυασμό για την ασφαλέστερη και ταχύτερη αποκατάσταση του πάσχοντα. Σημαντικό δείκτη ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί η πολυετής πλέον εμπειρία και η δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού.

Μέσα από την πολυετή  πορεία  αναδείχθηκαν περεταίρω ανάγκες του «αθέατου» κόσμου της αναπηρίας  αυτή της  παροχής  κατακερματισμένων υπηρεσιών υγείας χωρίς διασύνδεση. Ο όμιλος ANIMUS δημιούργησε τον Οκτώβριο του 2014 την «ANIMUS ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», την πρώτη γενική κλινική στην Κεντρική Ελλάδα με ιατρικές ειδικότητες αποκατάστασης και διασυνδεμένη  λειτουργικά με το Κέντρο αποκατάστασης ANIMUS . Η εξασφάλιση κάλυψης περαιτέρω αναγκών των ασθενών, όπως είναι ο πλήρης παρακλινικός έλεγχος-διάγνωση, και η χειρουργική κάλυψη ειδικών περιπτώσεων βαρέως πασχόντων είναι αυτή που δικαιώνει τη θέση της κλινικής σε μια από τις καλύτερες στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικά στις χειρουργικές ειδικότητες της Ορθοπεδικής και της Νευροχειρουργικής, η γενική κλινική, με το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξελιγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει, μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ανάγκη των ασθενών. Η ασφάλεια της νοσηλείας των ασθενών ενισχύεται με τη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) πέντε (5) κλινών.

Και ενώ με την ίδρυση και τη λειτουργία της γενικής κλινικής αυξήθηκε σημαντικά η ασφάλεια και η  επιβίωση των βαρέως πασχόντων ασθενών, δεν καλύφθηκε μια εξίσου πολύ σημαντική ανάγκη τους.  Σε αρκετές περιπτώσεις  μετά  την αποκατάσταση οι παραπάνω ασθενείς χρήζουν ένα  ειδικό περιβάλλον μόνιμης και υποστηριζόμενης διαβίωσης. Έτσι, το 2017 ιδρύεται από τον όμιλο ANIMUS η πρώτη ιδιωτική ολοκληρωμένη δομή –  «ANIMUS  Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)», για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες μετά την αποκατάσταση.

Τέλος, επειδή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η απαρχή για μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, ο όμιλος  ANIMUS από το 2019 λειτουργεί το μεγαλύτερο και πληρέστερο ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ  ANIMUS στην Κεντρική Ελλάδα, με έδρα τη Λάρισα. Ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός  εξοπλισμός, οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις  και η  ιατρική κάλυψη  20 ειδικοτήτων φιλοδοξεί να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Kλινική ANIMUS Κυανούς Σταυρός

Η Kλινική Animus Κυανούς Σταυρός αποτελεί ένα νέο Θεραπευτικό – Διαγνωστικό – Χειρουργικό Κέντρο που βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας και ήρθε να καλύψει βασικές ανάγκες στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής φροντίδας.

Η Κλινική Animus-Κυανούς Σταυρός σε συνεργασία με το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS προσφέρουν πλήρες θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενή βασιζόμενο στην αξιολόγηση του αλλά και τις δυνατότητες του.

Kλινική ANIMUS Κυανούς Σταυρός

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ANIMUS

Πρόκειται για μία δομή που έρχεται να καλύψει το κενό που εδώ και δεκαετίες υπήρχε στο κομμάτι της διαβίωσης βαρέως πασχόντων ασθενών, καθώς μέχρι πρότινος, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο καθιστούσε τη φιλοξενία και τη διαβίωση των συγκεκριμένων ασθενών για το μεν ιδιωτικό τομέα απαγορευτική, για τις δε δημόσιες δομές που κατ’ ελάχιστο ενεπλάκησαν η λειτουργία τους ήταν αναχρονιστική.

Η φιλοσοφία της ΣΥΔ ANIMUS εδράζεται στην έννοια της στοχευμένης φροντίδας και φιλοξενίας ασθενών με νοητική υστέρηση ή ασθενών με επίκτητες κινητικές και λοιπές αναπηρίες, σε ένα περιβάλλον όπως θα ήταν η κατοικία τους. Ολοκληρώνοντας τα διάφορα στάδια νοσηλείας και αποκατάστασής του, ο ασθενής, εισέρχεται σε μια εξειδικευμένη δομή φιλοξενίας στην οποία διαβιεί για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας την απαραίτητη υποστήριξη που απαιτεί η κατάστασή του, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και φροντίδας από το ανάλογα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

ANIMUS ΣΥΔ

Πολυιατρείο ANIMUS

Το πολυϊατρείο ANIMUS αποτελεί μια πρότυπη δομή πρωτοβάθμιας υγείας προσφέροντας τη δυνατότητα στους ασθενείς να καλύψουν πολλαπλά επίπεδα εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας σε 23 ειδικότητες, να πραγματοποιήσουν διαγνωστικές εξετάσεις με τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, να απολαύσουν τις υπηρεσίες εστίασης και να εξυπηρετηθούν με επαγγελματισμό και ευγένεια σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς κόπο και ταλαιπωρία.

Ο Όμιλος ANIMUS, θεωρώντας ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι το θεμέλιο για μια στέρεη και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας, αποφάσισε να λειτουργήσει το μεγαλύτερο και πληρέστερο πολυϊατρείο στην Κεντρική Ελλάδα με έδρα τη Λάρισα.

ANIMUS Πολυιατρείο