Στους δικαιούχους του Οργανισμού που έχουν ανάγκη νοσηλείας για υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης και αποθεραπείας παρέχεται περίθαλψη σε Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, Δημόσια και Ιδιωτικά, εφεξής ΚΑΑ-ΚΝ.

Η εισαγωγή σε ΚΑΑ-ΚΝ, αποτελεί συνέχιση θεραπείας, γίνεται μόνο έπειτα από νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό θεραπευτήριο, μετά την έξοδο από το νοσοκομείο ή την κλινική.

Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει νοσηλεία σε ΚΑΑ-ΚΝ, για τα ακόλουθα νοσήματα:

 • Οξύ Α.Ε.Ε (αιμορραγικό /ισχαιμικό) με τεκμηριωμένη νευροκινητική βλάβη (κατά κωδικό νόσου),
 • Ανοξική–Ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια,
 • Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού,
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή κακώσεις νωτιαίου μυελού,
 • Οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα,
 • Λοίμωξη ΚΝΣ με νευροκινητικά προβλήματα,
 • Οξεία μυελίτιδα/μυελοπάθεια,
 • Οξεία πολυνευροπάθεια (GuillainBarré, τοξικές πολυνευροπάθειες από κάθε αιτία),
 • Υποτροπή πολλαπλής σκλήρυνσης ή χρ. Φλεγμονώδους πολυνευροπάθειας κατά την εκδήλωση πρόσφατων νευρολογικών ελλειμμάτων που αντιμετωπίστηκαν με λήψη κορτικοστεροειδών και προκαλούν αδυναμία ορθοστάτησης και βάδισης σε ασθενείς που ήταν περιπατητικοί έστω με υποστήριξη πριν την πρόσφατη υποτροπή,
 • Μυοπάθειες-μυασθένειες κάθε αιτιολογίας,
 • Πολυτραυματίες με αδυναμία ορθοστάτησης και βάδισης,
 • Ασθενείς με αστάθεια πυελικού δακτυλίου και ασθενείς με κατάγματα δύο άκρων με αδυναμία ορθοστάτησης και βάδισης,
 • Αρθροπλαστική κατά Girdlestone,
 • Μείζονες ορθοπαιδικές χειρουργικές επεμβάσεις με αποδεδειγμένη αδυναμία ορθοστάτησης και βάδισης που βεβαιώνει ο θεράπων ιατρός που διενήργησε την χειρουργική επέμβαση, έπειτα από τη μέση διάρκεια νοσηλείας του ΚΕΝ που έχει επιλεγεί για τη νοσηλεία.  .
 • Αναθεώρηση αρθροπλαστικής, περιπροθετικά κατάγματα,
 • Ακρωτηριασμούς άνω ή/και κάτω άκρων.

Νοσηλεία σε ΚΑΑ, δικαιούνται οι πάσχοντες από τα νοσήματα που περιλαμβάνονται στον προαναφερθέντα κατάλογο και μόνο εφόσον προκαλούν:

 • Βαριά ημιπάρεση
 • βαρειά ημιπληγία
 • πλήρη ή ατελή τετραπληγία
 • παραπληγία ή έκπτωση επιπέδου συνείδησης που καθιστούν αδύνατη την ορθοστάτηση και τη βάδιση και υπάρχει προσδόκιμο βελτίωσης το οποίο πρέπει να αναφέρεται στην γνωμάτευση.

Δεν παραπέμπονται σε ΚΑΑ κλειστής νοσηλείας, ασθενείς του παραπάνω καταλόγου που εμφανίζουν ως αιτία εισαγωγής μόνο αισθητικά ή προμηκικά ή γνωσιακά ή σφιγκτηριακά ή ήπια κινητικά ελλείμματα ή διαταραχές λόγου ή πάρεση ή παραπληγία κάτω άκρων ή  πάσχουν από άνοια εκφυλιστικού τύπου τελικού σταδίου ή εμφανίζουν άλλη χρόνια νόσο κατά το Π.Δ. 383/2002. Αυτές οι καταστάσεις πρέπει να αναφέρονται στην γνωμάτευση του ιατρού.

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εισαγωγή σε ΚΑΑ κλειστής νοσηλείας,  νοσηλευόμενου ασθενούς, υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτημα προς το αρμόδιο όργανο του ΕΟΠΥΥ προς έγκριση, στο οποίο επισυνάπτεται συμπληρωμένο από το θεράποντα ιατρό, σχετικό ειδικό έντυπο.

Σε περιπτώσεις νοσηλευομένων ασθενών με βαριά νοσήματα που προκαλούν πρόσφατα εγκατεστημένα κινητικά ελλείμματα με αδυναμία ορθοστάτησης και δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο, δύναται να υποβάλλεται από τον θεράποντα ιατρό παρόμοιο αίτημα προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο του ΕΟΠΥΥ.

Η ίδια διαδικασία θα τηρείται υποχρεωτικά για αιτήματα ασθενών που ήταν μη περιπατητικοί (έστω και με υποστήριξη) πριν από την επέλευση του νοσήματος για το οποίο νοσηλεύθηκαν και που προκάλεσε τα ελλείμματα για τα οποία απαιτείται πρόγραμμα αποκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος προέγκρισης για νοσηλεία σε ΚΑΑ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410851851  ή στο info@animus.com.gr

Πληροφορίες για τον ασθενή