Ελένη Τζημαγιώργη

Ελένη Τζημαγιώργη

Προϊσταμένη Νοσηλείας Πτέρυγας

Τμήμα Νοσηλείας

Η Τζημαγιώργη Ελένη έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας στο τμήμα νοσηλευτικής το 2009. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας(διάρκειας 6 μηνών).

Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης παρακολούθησε τα κάτωθι σεμινάρια και ημερίδες

  • 7ο Πανελλήνιο και 6ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο στα Ιωάννινα το 2014 με θέμα : Επείγουσες καταστάσεις σε ανοιχτό νοσηλευτικό τμήμα – ο νοσηλευτής στην πρώτη γραμμή.
  • 8ο πανελλήνιο και 7ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη το 2015 με θέμα: Κατακλίσεις – πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση σε νοσηλευόμενους ασθενείς σε κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας.
  • Έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά μαθήματα νοσηλευτικής στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Animus καθώς επίσης και στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας του τμήματος ιατρικής το 2011-2012.

Παράλληλα έχει εκπαιδευτεί στα ακόλουθα σεμινάρια

  • BLS/ AED provide course 2013.
  • BLS/ AED instructor course 2014.
  • ILS provide course 2015

Εργάζεται στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS από το 2010 σε ανοικτό τμήμα νοσηλείας και ΧΑΦ και από το 2017 είναι η προϊσταμένη της Γ πτέρυγας.