Μαρία Παναγιώτου

Μαρία Παναγιώτου

Διευθύνουσα Νοσηλείας

Τμήμα Νοσηλείας

Η Παναγιώτου Μαρία έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της  στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο τμήμα νοσηλευτικής και πραγματοποίησε  την  πρακτική της άσκηση στο  Γενικό νοσοκομείο Λάρισας (  διάρκειας  6 μηνών).

Στη συνέχεια παρακολούθησε πρόγραμμα εξειδίκευσης στην <<Ψυχική Υγεία –Ειδική Αγωγή>>  από το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (2011 -2012). Πραγματοποίησε την πρακτική άσκηση του προγράμματος στο Ειδικό σχολείο Λάρισας και σε ενδιάμεσες δομές κοινωνικής και ψυχιατρικής αποκατάστασης.

Απέκτησε πιστοποιητικό παρακολούθησης με τίτλο<< Επιχειρηματικότητα στη Νοσηλευτική>. από το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Λαμίας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2008).

Εκπαιδεύτηκε στην περίδεση Λεμφοιδήματος με τη χρήση ¨MOBIDERM¨ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αγγειοχειρουργικής Κλινικής και του τμήματος Φυσικοθεραπείας(2012).

Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά μαθήματα νοσηλευτών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-τμήματος Ιατρικής (2011 -2012).

Εκπαιδεύτηκε στην Επαγγελματική Επικοινωνία και Συμπεριφορά (2013).

Έχει εργαστεί  από το 2007 – 2009 σε ασθενείς με Κατάθλιψη και Σύνδρομό Down (Επανένταξη και κοινωνικοποίηση).

Εργάζεται στο ΚΑΑ ANIMUS από το 2009. Διετέλεσε Προϊσταμένη στην Β πτέρυγα και στην Μ.Α.Φ. από το 2013. Συμμετείχε στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΑΑ ως εκπαιδεύτρια του νοσηλευτικού προσωπικού από το 2012.Ακόμη έχει λάβει μέρος σε παρουσιάσεις εργασιών στο Αμφιθέατρο του ΚΑΑ ANIMUS (Εργασίες σε Power Point) από το 2010.

Απο τον Αύγουστο του 2017 εργάζεται ώς Διευθύνουσα της Νοσηλείας στο ΚΑΑ ANIMUS.

Έχει εμπειρία στην αποκατάσταση  του βαρέως πάσχοντα ασθενή στην Μ.Α.Φ. και στην αποκατάσταση ασθενών  σε ανοιχτό τμήμα νοσηλείας.

Διαθέτει εμπειρία σε επείγοντα περιστατικά. Συμμετείχε σε  πρόγραμμα Αγωγή Υγείας <<Πρώτες Βοήθειες>> απο το ΕΚΑΒ Λάρισας. Συμμετείχε στη συγγραφική δραστηριότητα οδηγού πρώτων βοήθειών μέσω του προγράμματος.

  • BLS/AED PROVIDER COURCE  (2013)
  • BLS/AED INSTRUCTOR  (2014)
  •  ILS PROVIDER COURCE  (2015)

Συμμετέχει σε Συνέδρια στα πλαίσια της Δια Βίου εκπαίδευσης. Έχει παρακολουθήσει συνολικά 22 Συνέδρια (νοσηλευτικά και Ιατρικά) και έχει λάβει μέρος με τη συγγραφή και την παρουσίαση εργασιών (προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις στα νοσηλευτικά  συνέδρια της Ε.Ν.Ε.) :

  • 2013 6ο Πανελλήνιο και 5ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με Ανασκοπική  εργασία : Νοσηλευτική Φροντίδα στη Μ.Α.Φ. (Λευκάδα)
  • 2014 7ο Πανελλήνιο και 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με 2 Ανασκοπικές εργασίες 1) Αποκατάσταση περιστατικού με Κ.Ε.Κ. και 2) Διαβητικά έλκη: Πρόληψη και Αντιμετώπιση.  (Ιωάννινα)
  • 2015 8ο Πανελλήνιο και 7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο  με Αναρτημένη Ανακοίνωση(Poster) Θέμα : Κατακλίσεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς σε ΚΑΑ. (Θες/νίκη).
  • 2018 11ο Πανελλήνιο και 10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με ανασκοπική εργασία « Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς – Η Μετάβαση από το κέντρο Αποκατάστασης σε δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης στην κοινότητα – ο ρόλος του νοσηλευτή. (Ζάκυνθος)