Γιώργος Γκούμας

Υπεύθυνος Τμήματος Υδροθεραπείας / Γυμναστής

Τμήμα Υδροθεραπείας

Ο Γκούμας Γιώργος είναι γυμναστής με εξειδίκευση στις μεθόδους υδροθεραπείας Halliwick, BadRagaz, Ring Method, και WATSU.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του  στο τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του εθνικού και καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών .

Εξειδικεύσεις και σεμινάρια:

 • HALLIWICK : Halliwick Concept (Halliwick Association of Greece) 2012
 • WATSU:  Water Shiatsu Transition Flow (Watsu Level- 1) 2013
 • Πτυχίο Επαγγελματία Ναυαγοσώστη- Ν.Α.Β.Ε
 • Ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 2014-2015
 • Basic Aqua Therapy Workshop(IATF) 2016
 • BAD RAGAZ-RING METHOD : “Bad Ragaz Ring Method-Aqua PNF” by IATF 2016
 • “Water Specific Therapy in Pediatrics” by  IATF, Johan Lambeck, Athens 9-11 January 2016.
 • ¨Spinal cord injury” Rehatraining, Dominic Beckers, Larissa 28-30 April 2017.
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής με Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (BLS/AED Provider course, ERC). European Resuscitation Council. 29 September 2018.
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής & Αντιμετώπιση Πνιγμονής σε Παιδιά. Επι.ζω Λαρισα 22 Οκτωμβρίου 2018.
 • Λειτουργική αποκατάσταση και ποιότητα ζωής στην πολλαπλή σκλήρυνση.

Εργάζεται στο Τμήμα Υδροθεραπείας του Κ.Α.Α. ANIMUS από το 2009.