Κωνσταντίνος Βολιώτης

Κωνσταντίνος Βολιώτης

Φυσικοθεραπευτής, ΜΤ

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ο Βολιώτης Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι  ΘΕΣ/ΚΗΣ το 1998.

Ασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα με την αντιμετώπιση μυοσκελετικών και νευρολογικών προβλημάτων.

Έχει ειδικευθεί στις ακόλουθες τεχνικές αποκατάστασης:

  • Manual Therapy
  • Mulligan concept
  • Neurodynamics
  • Traditional Chinese Accupuncture
  • Medical taping
  • Μέθοδος ΜcKenzie (Βασικό σεμινάριο)
  • Κλινική σκέψη στη νευροαποκατάσταση
  • Αξιολόγηση και κατασκευή ορθοτικών πελμάτων

Εργασιακή εμπειρία

Από το 2005 εργάζεται σε ΚΑΑ του ν.Λάρισας,και από τον Μάρτιο 2018 στο ΚΑΑ ANIMUS