Νίκος Κορομπίλιας

Νίκος Κορομπίλιας

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Διοικητικές Υπηρεσίες

O Νίκος Κορομπίλιας  είναι Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων στο ANIMUS ΚΑΑ από το 2018. Είναι απόφοιτος Γυμναστικής Ακαδημίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης . Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έχει παρακολουθήσει προγράμματα Μarketing & Δημόσιες Σχέσεις σε ιδιωτικούς φορείς . Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος στη MIKEL COFFEE COMPANY  και  ως Τεχνικός Διευθυντής στις ακαδημίες ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ F.C.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια συνεχιζόμενης κατάρτισης:

Σεμινάριο «Προώθηση Πωλήσεων, Μέθοδοι και Τεχνικές»

Σεμινάριο  «email marketing & επιτυχημένες καμπάνιες στο Medical Managment»

Σεμινάριο  «Ιατρικό Μάρκετινγκ και Ικανοποίηση Aσθενών»

Σεμινάριο  «CRM Customer Relationship Management Μάρκετινγκ Σχέσεων με τον Ασθενή-Πελάτη»

Σεμινάριο  «Η Εμπειρία του Ασθενή – Πελάτη στον Χώρο της Υγείας»