Στέλιος Κωνσταντάκος

Στέλιος Κωνσταντάκος

Υδροθεραπευτής / Γυμναστής

Τμήμα Υδροθεραπείας

Ο Κωνσταντάκος Στυλιανός είναι γυμναστής με εξειδίκευση  στις μεθόδους υδροθεραπείας Halliwick, BadRagaz, Ring, Method, Water, Specific Therapy και  Ai Chi. Είναι απόφοιτος  του Τμήματος  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης  με μεταπτυχιακό στον τομέα της αποκατάστασης (Φυσική δραστηριότητα και ποιότητα ζωής).

Εργάστηκε ως Υδροθεραπευτής και ως υπεύθυνος του τμήματος Υδροθεραπείας σε Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στην Λάρισα (6 χρόνια και 5 μήνες).

Σεμινάρια και εξειδικεύσεις:

 • HALLIWICK : Halliwick Concept (Ηalliwick Association of Greece)
 • BAD RAGAZ-RING METHOD : “Bad Ragaz Ring Method-Aqua PNF” by IATF Johan Lambeck, Urs Gamper .
 • WATER SPECIFIC THERAPY “WST” by IATF Johan Lambeck.
 • AI-CHI : Clinical Ai – chi  by IATF  Anne Bommer, Urs Gamper, Johan Lambeck.
 • Πτυχίο Επαγγελματία Ναυαγοσώστη- Π.Α.Σ.Χ.Ν.Α.
 • Πρώτες Βοήθειες BLS/AED provider course. European Resuscitation Council. 14 December 2014
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής με Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (BLS/AED Provider course, ERC). European Resuscitation Council. 29 September 2018.
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής & Αντιμετώπιση Πνιγμονής σε Παιδιά. Επιζω. Λαρισα 22 Οκτωμβρίου 2018.
 • Σεμινάρια
 • “ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ”16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής& Αθλητισμού. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 – 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
 • “Water specific Therapy in adult neurology” by IATF, Johan Lambeck, Athens 21-23 February 2014.
 • “Aquatic Therapy I” Lamia 22-23/3/2014. PARAMED S.O
 • “Aquatic Therapy I” Εισηγητης Larissa21-22/2/2014. PARAMED S.O
 • “Water Specific Therapy in Pediatrics” by IATF, Johan Lambeck, Athens 9-11 January 2016.
 • ¨Spinal cord injury” Rehatraining, Dominic Beckers, Larissa 28-30 April 2017.
 • “Aquatic Therapy in Sport Injuries”by IATF, Johan Lambeck, Athens 9-11 June 2017
 • “The Tidhar Method-Basic Aqua Lympatic Therapy” by Dorit Tidhar,Msc PT. Athens 16 December 2017.
 • 1st International Summer School on Movement Science. Thessaloniki 27- 31 August 2018

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο (ΕΕΟΠ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) (Κωδικός Έργου: 80839),( 2005-2007)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Η χρήση της οπτικής ανατροφοδότησης ως μέσο εξάσκησης της στατικής και δυναμικής ισορροπίας σε ηλικιωμένα άτομα», Φορέας Χρηματοδότησης:  ΥΠΕΠΘ. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΈΡΓΟ: Μέλος της ερευνητικής ομάδας και υπεύθυνος για τις ακόλουθες εργασίες α)Πιλοτικός εργαστηριακός έλεγχος β)Συντονισμός προγράμματος εξάσκησης γ)Συντονισμός συλλογής δεδομένων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  OACTIVE- Προηγμένα εξατομικευμένα πολυπαραμετρικά μοντέλα υπολογιστών για την πρόληψη της Οστεοαρθρίτιδας  .ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:  Μέλος της ερευνητικής ομάδας και υπεύθυνος για τις ακόλουθες εργασίες α) ανάλυση Βάδισης και συλλογή δεδομένων με  την χρήση του Vicon.(2018-)

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά:

 • Κωνσταντάκος Σ., Ζαχαριάδης Π., Καραϊωσήφ Α. Χατζητάκη Β. (2004). Η επίδραση της επιδεξιότητας στο ποδόσφαιρο στη μάθηση μιας νέας δεξιότητας ισορροπίας. Αναζητήσεις στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. 2 (2), 155-162.
 • Hatzitaki V., Konstadakos S. (2007). Visuo-postural adaptation during the acquisition of a visually guided weight-shifting task: age-related differences in global and local dynamics. Experimental BrainResearch Oct;182(4):525-35. Epub 2007 Jun 19.

Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (Poster):

 • Ζαχαριάδης Π., Κωνσταντάκος Σ., Καραϊωσήφ Α., Χατζητάκη Β. Σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη της ταχύτητας, της επιδεξιότητας και της ισορροπίας σε προέφηβους επίλεκτους ποδοσφαιριστές, 11οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18/05/2003.
 • Κωνσταντάκος Σ., Καραϊωσήφ Α., Χατζητάκη Β. Η επίδραση της πλευράς προτίμησης στη μάθηση μιας δεξιότητας ισορροπίας, με χρήση οπτικής ανατροφοδότησης. 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή 21-23/05/2004.
 • Κωνσταντάκος Σ., Εξελικτική πορεία δεξιοτήτων χειρισμού κατά την βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία. Α΄ Πανελλήνια Συνάντηση Μεταπτυχιακών φοιτητών, Φλώρινα Σεπτέμβριος 2005.
 • Konstadakos S., Panaretaki E., Hatzitaki V. The Effect of soccer expertise on learning a novel postural visuo-motor coordination task. 2004 Pre-Olympic Congress. Θεσσαλονίκη, 6-11/08/2004. Panaretaki E., Konstadakos S., Hatzitaki V, Grouios G. Standing with one foot i
 • n front of the other (Sharpened Romberg Position): Footedness Effects. 2004 Pre-Olympic Congress, Θεσσαλονίκη, 6-11/08/2004
 • Hatzitaki V., Nikodelis T., Konstadakos S., Kollias   Age-Related Motor Response Delays During a Key Pressing And a Step Initiation Reaction Time Task. The international congress of GAIT & MENTAL FUNCTION, February 3-5, 2006, Madrid, Spain.