Στα πλαίσια του μαθήματος εξομοίωσης «Νοσηλευτική φροντίδα ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων» φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποκατάστασης ANIMUS. Οι φοιτητές με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού του ΚΑΑ ,την κα. Δεσύπρη Διευθύντρια Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Ομίλου ANIMUS και την κα. Μπακογιάννη Σταυρούλα Υπεύθυνη Θεραπευτικών Τμημάτων , είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ολοκληρωμένα την έννοια της αποκατάστασης καθώς και το πως διαφοροποιείται ο ρόλος του νοσηλευτή σε ένα τέτοιο πλαίσιο.

Υπεύθυνη Διδάσκουσα του Μαθήματος είναι η κα. Παπαθανασίου Ιωάννα, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμάτος Νοσηλευτικής  του Παν/μίου Θεσσαλίας ενώ τους φοιτητές συνόδευε ο Διδάσκων Καθηγητής κ. Σταύρου Βασίλης  , Κλινικός Εργοφυσιολόγος .