Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ANIMUS συμμετείχε με δύο επιστημονικές στο 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης που διεξήχθη στις 8-12  Νοεμβρίου 2018 στο Παρίσι  με δύο αναρτημένες επιστημονικές εργασίες από την Ιατρική Ομάδα και το Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης.

Οι αναρτημένες σε μορφή e-poster εργασίες ήταν οι εξής:

  • Exoskeleton locomotion training of patients  with stroke: our protocol and experience
  • Family  resilience and  its  role  for  the  rehabilitation  of  sci patients:  a case report

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου κ. Φωτεινόπουλος παρευρέθηκε στο Παρίσι εκπροσωπώντας  το Κέντρο μας.