Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ANIMUS συμμετείχε με πέντε επιστημονικές εργασίες στο 15ου Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης που διεξήχθη στις 23-25 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα με θέμα την «Το πολυδιάστατο της Αποκατάστασης σε έναν κόσμο που αλλάζει» .

Η επιστημονική διευθύντρια του Κέντρου κα. Φραγκάκη Μαριάννα παρουσίασε την εισήγηση με θέμα «Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με τις συνθήκες που διαμορφώνει ο νέος ΕΚΠΥ», ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα ασθενείς και εργαζόμενους αφού διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στο χώρο της αποκατάστασης.

Παρακάτω παρατίθενται οι αναρτημένες εργασίες του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου.

  • OActive: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ, ΠΟΛΥ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μ. Φραγκάκη  |  Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ANIMUS, Λάρισα

  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Ε. Μπαδάνη, Ε. Κωνσταντινίδου, Γ. Φωτεινόπουλος, Μ. Φραγκάκη |  Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας «ANIMUS», Λάρισα

  • ΠΡΩΙΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ

Ε. Κουκουράβα, Ο. Καλαμπαλίκη, Π. Πλατιά, Μ. Φραγκάκη, Δ. Μαλάκου, Γ. Φωτεινόπουλος  |  Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας «ANIMUS», Λάρισα

  • ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Κ. Καραβαγγέλη, Μ. Φραγκάκη, Γ. Φωτεινόπουλος  |  Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας «ANIMUS», Λάρισα

  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

Ο. Κουλιού, Α. Μπίγκα, Α. Τρανουλίδου, Μ. Παναγιώτου, Δ. Μαλάκου, Μ. Φραγκάκη  |  Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας «ANIMUS», Λάρισα