Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ANIMUS συμμετέχει σε ακόμα ένα ερευνητικό πρόγραμμα μαζί με δύο ελληνικούς φορείς παγκοσμίου κύρους και εγνωσμένης αξίας ( Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Έρευνας – Κρήτη, Wheel ).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος επικοινωνίας εγκεφάλου-υπολογιστή που θα παρέχει τη δυνατότητα σε ασθενείς που πάσχουν από νευρομυϊκή παράλυση να επανενταχθούν ως ένα βαθμό στην κοινωνική ζωή. Τα πολλαπλά ερεθίσματα που θα τους προσφέρει, αλλά και η νοητική ενασχόληση με αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ψυχικής τους κατάστασης.

Μια πληθώρα νευρολογικών παθήσεων μπορούν να οδηγήσουν σε παράλυση βαριάς μορφής, ακόμα και σε τυπικό σύνδρομο εγκλεισμού, όπου οι ασθενείς έχουν διατηρήσει την ικανότητα σκέψης και συνείδησης, αλλά έχουν πλήρη παράλυση εκτός από κινήσεις των ματιών τους. Τέτοιες παθήσεις, πέραν των τραυματισμών της σπονδυλικής στήλης, είναι το εγκεφαλικό, η εγκεφαλίτιδα, αλλά και οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες των κινητικών νευρώνων, όπως η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση.

Η πρότασή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή για την πλοήγηση ενός ρομποτικού αμαξιδίου, εφοδιασμένου με μια κάμερα, προκειμένου ένας ασθενής να μπορεί να ‘μεταφερθεί’ σε απομακρυσμένα, και μη, περιβάλλοντα. Ο έλεγχος του αμαξιδίου βασίζεται αποκλειστικά σε εγκεφαλικά σήματα, τα οποία αναλύονται προκειμένου να μεταφράσουν την πρόθεση του χρήστη σε εντολή κίνησης. Η πρόταση αφορά αρχικά ασθενείς με μερικό σύνδρομο εγκλεισμού.

Η στρατηγική σύμπραξη των εμπλεκόμενων φορέων διασφαλίζει την ποιότητα του τελικού συστήματος και την αποτελεσματική εμπορική αξιοποίησή του. Το ΙΤΕ, ως ερευνητικός οργανισμός παγκόσμιου κύρους, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την υλοποίηση της διεπαφής, ενώ η WHEEL, ως εταιρία εμπορίας αναπηρικών αμαξιδίων διαθέτει τους πόρους για την κατασκευή και προώθηση των προϊόντων. Τέλος, η ANIMUS, ως κέντρο αποκατάστασης θα αξιολογήσει την προτεινόμενη λύση σε πραγματικούς ασθενείς.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος έλαβε χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων. Το Κέντρο Αποκατάστασης ANIMUS εκπροσώπησε ο κος. Καλογεράκης Πάρις ( Διοικητικός Διευθυντής Κ.Α.Α. ANIMUS ).