Όραμα & Αποστολή

Η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του κέντρου έχουν όραμα να καταστήσουν το ANIMUSτον μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης στην Ελλάδα. Η οργάνωση, οι υποδομές, η συνέπεια και η ποιότητα των υπηρεσιών, όπως και η εμπειρία μας, αποτελούν τα εφόδια για την επιτυχημένη πορεία του ΚΑΑ ANIMUS και μας οδήγησαν, μέσα σε μία 5ετία, να είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα μας.

Με καινοτόμες υπηρεσίες και την εφαρμογή σύγχρονων ελπιδοφόρων θεραπειών, σε συνδυασμό με τον υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, ελαχιστοποιούμε τις όποιες επιπτώσεις της νόσου ή της κάκωσης που υπέστη ο ασθενής, αλλά και των περιορισμών που προκύπτουν από αυτήν.

Στόχος του κέντρου ANIMUS

Με επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του, η διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης του κέντρου μας στοχεύει στην παροχή όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

Στόχοι του Κέντρου Αποκατάστασης ANIMUS είναι:

  • η βελτίωση της σωματικής, συναισθηματικήςψυχολογικής και νοητικής κατάστασης των ανθρώπων που χρειάζονται αποκατάσταση της υγείας τους μετά από σοβαρή ασθένεια, ατύχημα κλπ.
  • η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού αυτονομίαςανεξαρτησίας και αυτοϋπηρέτησης σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης
  • η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους
  • η κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και δραστηριοποίηση τους.