Μονάδα Κλειστής Νοσηλείας

Ιατρικές Υπηρεσίες

Η διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS, αποτελούμενη από τον ιατρό αποκατάστασης, θεραπευτές (φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές), νοσηλευτές, ψυχολόγο, διατροφολόγο, κοινωνικό λειτουργό, αφού αξιολογήσει τον ασθενή, σχεδιάζει το εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του και τους στόχους που έχουν καθορισθεί.

Νοσηλευτική Φροντίδα

Μάθετε για τις υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS.

Διαγνωστικές Υπηρεσίες

  • Εργαστήριο Ανάλυσης Κίνησης-Βάδισης (Πελματογράφησης NOVEL)
  • Εργαστήριο Ισοκινητικής Αξιολόγησης και Άσκησης
  • Εργαστήριο Εργομετρικής Αξιολόγησης

Χώρος Αυξημένης Φροντίδας

Ο Χώρος Αυξημένης Φροντίδας, με συνολική δυναμικότητα 13 κλινών, είναι κατάλληλα εξοπλισμένος  και στελεχωμένο λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Ιατρικής.

Μονάδα Ανοικτής Νοσηλείας

To K.A.A Animus διαθέτει υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών ημερήσιας νοσηλείας που απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό (manual therapy, μέθοδος McKenzie) και σύγχρονο εξοπλισμό. Το πρόγραμμα αποκατάστασης οργανώνεται κατόπιν ιατρικής εκτίμησης, βάσει πάθησης και ιατρικού ιστορικού.

Στην ημερήσια νοσηλεία οι ασθενείς δεν νοσηλεύονται στο κέντρο, μεταφέρονται από τον τόπο διαμονής τους και επιστρέφουν. Η μετακίνηση πραγματοποιείται είτε δωρεάν με όχημα του κέντρου είτε με δικό τους όχημα.