Τηλεφωνικό Κέντρο 2410-851851|info@animus.com.gr

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία2018-07-15T20:31:34+00:00

Το τμήμα εργοθεραπείας παρέχει τις υπηρεσίες του από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής του ατόμου στο Κέντρο.

Στόχος της εργοθεραπείας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των άνω άκρων,  η αξιολόγηση και εκπαίδευση του ασθενή σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, με στόχο να τον βοηθήσει να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας, ανεξαρτησίας και αυτονομίας στην καθημερινότητά του, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής του ίδιου και της οικογένειάς του.

Μετά από παραπομπή του φυσιάτρου και σε συνεχή συνεργασία μαζί του, ο εργοθεραπευτής αξιολογεί το άτομο, σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης και μια σχέση θεραπευόμενου – θεραπευτή ξεκινάει!

Μαζί βάζουν στόχους για εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως η σίτιση και η ένδυση – απόδυση, αλλά και σε δημιουργικές δραστηριότητες. Με τροποποιήσεις και προσαρμογές στο μοντέλο διαβίωσης, προάγει την ισότιμη συμμετοχή σε εργασία και κοινωνικές δραστηριότητες.

Σε ένα άνετο και προσαρμοσμένο περιβάλλον, μικρά παιδιά και ενήλικες βρίσκουν καινούρια ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα βοηθήματα και πρωτότυπο εξοπλισμό.