Οι εσωτερικοί ασθενείς νοσηλεύονται σε πέντε υπερσύγχρονες πτέρυγες νοσηλείας, που οργανώθηκαν με βάση τα αυστηρότερα διεθνή κριτήρια (standards) και μετά από μελέτη παρόμοιων νοσοκομείων και κέντρων του εξωτερικού που διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον τομέα της αποκατάστασης.

Οι νοσηλευτικές πτέρυγες διαφοροποιούνται σε:

Ι. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΤΕΡΥΓΕΣ
ΙΙ. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΤΕΡΥΓΕΣ

με σκοπό

  1. την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερου θεραπευτικού αποτελέσματος
  2. την ομαλή προσαρμογή των ασθενών στο περιβάλλον της νοσηλείας

Στις Ορθοπαιδικές Πτέρυγες νοσηλεύονται ασθενείς με τις εξής καταστάσεις: σε μετεγχειρητικό στάδιο χειρουργικών ορθοπαιδικών επεμβάσεων, ρευματοπάθειες, πολυτραυματίες – πολυκαταγματίες, κακώσεις σπονδυλικής στήλης, ακρωτηριασμούς, κλπ.

Στις Νευρολογικές Πτέρυγες νοσηλεύονται ασθενείς με: αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, παθήσεις και κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού (με συνέπεια παραπληγία ή τετραπληγία), κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σκλήρυνση κατά πλάκας, όγκους εγκεφάλου και Νωτιαίου Μυελού μετά από νευροχειρουργική αντιμετώπιση, νόσο Parkinson, εγκεφαλική παράλυση κλπ.