• Εργοθεραπεία
  • Εργοθεραπεία ANIMUS
  • Εργοθεραπεία ANIMUS
  • Εργοθεραπεία ANIMUS

Το τμήμα εργοθεραπείας παρέχει τις υπηρεσίες του από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής του ατόμου στο Κέντρο.

Μετά από παραπομπή του φυσιάτρου και σε συνεχή συνεργασία μαζί του, ο εργοθεραπευτής αξιολογεί το άτομο, σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης.

Στόχος της εργοθεραπείας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των άνω άκρων,  η αξιολόγηση και εκπαίδευση του ασθενή σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης (σίτιση, ένδυση-υπόδιση, μεταφορές, κα.) με στόχο να τον βοηθήσει να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας, ανεξαρτησίας και αυτονομίας στην καθημερινότητά του, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής του ίδιου και της οικογένειάς του. Επιπρόσθετα,  ενισχύεται η επανένταξη του ασθενή στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον του.

Σε ένα άνετο και προσαρμοσμένο περιβάλλον, μικρά παιδιά και ενήλικες βρίσκουν καινούρια ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα βοηθήματα και πρωτότυπο εξοπλισμό.