• Εργοθεραπεία
  • Εργοθεραπεία ANIMUS
  • Εργοθεραπεία ANIMUS
  • Εργοθεραπεία ANIMUS

Το τμήμα εργοθεραπείας παρέχει τις υπηρεσίες του από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής του ατόμου στο Κέντρο.

Μετά από παραπομπή του φυσιάτρου και σε συνεχή συνεργασία μαζί του, ο εργοθεραπευτής αξιολογεί το άτομο, σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης.

Στόχος της εργοθεραπείας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των άνω άκρων,  η αξιολόγηση και εκπαίδευση του ασθενή σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης (σίτιση, ένδυση-υπόδιση, μεταφορές, κα.) με στόχο να τον βοηθήσει να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας, ανεξαρτησίας και αυτονομίας στην καθημερινότητά του, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής του ίδιου και της οικογένειάς του. Επιπρόσθετα,  ενισχύεται η επανένταξη του ασθενή στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον του.

Σε ένα άνετο και προσαρμοσμένο περιβάλλον, μικρά παιδιά και ενήλικες βρίσκουν καινούρια ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα βοηθήματα και πρωτότυπο εξοπλισμό.

  • Κατασκευή και προσαρμογή ναρθήκων
  • Επιλογή και προσαρμογή κατάλληλων βοηθημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ανεξαρτητοποίηση του ασθενή στις βασικές ΔΚΖ, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στο παιχνίδι, στην κοινωνική συμμετοχή
  • Εργονομική διευθέτηση του χώρου διαβίωσης των ασθενών
  • Χρήση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (Sensory Integration Therapy)
  • Χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Assistive Technology)
  • Χρήση της θεραπείας οπτικής ανατροφοδότησης μέσω καθρέφτη

Μirror Visual Feedback Therapy

Η  θεραπεία οπτικής ανατροφοδότησης μέσω καθρέφτη (MVF) χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων(ΑΕΕ), επίμονου πόνου μετά από κάταγμα στο καρπό, πόνου του ‘άκρου φάντασμα, CRPS (σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου). H μέθοδος αυτή βοηθάει στην δημιουργία νέων νευρικών κυττάρων τα οποία είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των άκρων και άλλων τμημάτων του σώματος, καθώς ανατροφοδοτεί τον εγκέφαλο με μεγάλου αριθμού οπτικά ερεθίσματα φυσιολογικού κινητικού προτύπου. Κατ’ επέκταση η μέθοδος αυτή προκαλεί βελτίωση της κινητικής λειτουργικότητας του άκρου, σταθεροποίηση του neglect (AEE), ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου, βελτίωση της αισθητικότητας, μείωση του πόνου φάντασμα (ακρωτηριασμός) κ.α. Επομένως, έχει ενσωματωθεί σε ένα πρόγραμμα θεραπειών σχεδιασμένων να ενισχύσει διαδοχικά  το κινητικό σχεδιασμό και αποτελεί ένα συμπλήρωμα στην εγκαθίδρυση   θεραπευτικών προσεγγίσεων (Mc Cabe, 2011).

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ARMEO SPRING

To ArmeoSpring περιλαμβάνει ένα ρυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης (εξωσκελετός) για το άνω άκρο, που συνδέεται με ένα δυσδιάστατο διαδραστικό σύστημα εικονικής πραγματικότητας (ηλεκτρονικός υπολογιστής και μία οθόνη) (Colomer et al., 2012; Hamzah et al., 2018).

Εργοθεραπεία ANIMUS

Επίσης, επιτρέπει την προσαρμογή (μείωση ή αύξηση) των βαθμών ελευθερίας κατά την κίνηση του άνω άκρου ανάλογα με τις δυνατότητες του ασθενή. Τέλος, δίνει την δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων ανάλογα με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά αλλά και τις κινητικές δυνατότητες του κάθε ατόμου και έτσι είναι κατάλληλο για ποικιλία ασθενών(ύψος, βάρος κτλ.) αλλά και παθήσεων (Colomer et al., 2012; Hamzah et al., 2018; Taveggia et al., 2016).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

HAND TUTOR

Το σύστημα Hand Tutor έχει αναπτυχθεί για να επιτρέπει τη λειτουργική και κινητική αποκατάσταση του χεριού.

Το σύστημα αποτελείται από ένα εργονομικό, φορετό γάντι και ένα ειδικό λογισμικό αποκατάστασης. Το σύστημα Hand Tutor λαμβάνει υπόψη μια σειρά από μηχανικές αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας, του παθητικού και ενεργητικού εύρους κίνησης και την ανάλυση της κίνησης του καρπού και των δακτύλων.

Εργοθεραπεία ANIMUS

Ποσοτικά εκβιομηχανικά δεδομένα επιτρέπουν την αντικειμενική παρακολούθηση, αξιολόγηση και θεραπεία αποκατάστασης. Οι αρχές αποκατάστασης του Hand Tutor βασίζονται στις αποδεκτές αρχές της αφομοίωσης κατευθυνόμενης εξάσκησης (IOT) και στην ελεγχόμενη πρακτική άσκηση αποκατάστασης του ασθενούς μέσω προσαρμοσμένων επιπέδων δυσκολίας μέσα σε πραγματικό χρόνο με ακριβή ανατροφοδότηση.

Οι ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί με τη μορφή παιχνιδιών πρόκλησης που είναι κατάλληλα για μια ευρεία ποικιλία νευρολογικών ασθενειών και ορθοπεδικών τραυματισμών και παθήσεων. Τα παιχνίδια προκαλούν τον ασθενή να πετύχει το στόχο της άσκησης μέσω της καλύτερης δυνατής του προσπάθειας και εξάσκησης.

Το Hand Tutor προσφέρει τόσο τη μεμονωμένη όσο και τη συνδυαστική άσκηση καρπού – δακτύλων. Το σύστημα παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για την αξιολόγηση των ασκήσεων και ακριβή ανατροφοδότηση (Biofeedback) σχετικά με τις επιδόσεις του ασθενούς στις ασκήσεις.

Η ελεγχόμενη άσκηση των χεριών μέσα σε φυσιολογικά και λειτουργικά πλαίσια κίνησης, εμποδίζει την καλύτερη απόδοση στις λειτουργικές κινήσεις.

Το σύστημα χρησιμοποιείται από πολλά κορυφαία παγκόσμια κέντρα αποκατάστασης, κατέχοντας όλες τις κατάλληλες πιστοποιήσεις (FDA και CE).

Ενδείξεις για τη λειτουργική αποκατάσταση με Hand Tutor, περιλαμβάνουν:

– Εγκεφαλικές κακώσεις

– Σκλήρυνση κατά πλάκας

– Εγκεφαλική παράλυση

– Μετεγχειρητική αποκατάσταση άνω άκρου

– Τραυματισμός βραχιόνιου πλέγματος

– Τραυματισμοί κερκιδικού και ωλένιου νεύρου

– Εγκαύματα

– Μυϊκή αδυναμία

– Διαχείριση πόνου άνω άκρου