• Φυσικοθεραπεία ANIMUS
  • Φυσικοθεραπεία ANIMUS

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στο ΚΑΑ είναι διαχωρισμένος και άμεσα εξαρτώμενος από τις τρεις κατηγορίες  ασθενών

  • Βαρέως πάσχοντες (ΧΑΦ)
  • Κλειστής νοσηλείας (νοσηλευόμενοι εντός του κέντρου)
  • Ανοιχτής νοσηλείας (συνεδρίες ημερήσιας νοσηλείας)

Το θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασθενή, βασιζόμενο στην αξιολόγησή του και στο ατομικό  ιστορικό του.

Οι θεραπείες καλύπτουν ασθενείς με αναπνευστικές, καρδιαγγειακές, μυοσκελετικές, νευρολογικές παθήσεις και δυσλειτουργίες. Η αρχή της εξατομικευμένης θεραπείας εφαρμόζεται απόλυτα από τους φυσικοθεραπευτές  σε  συνεργασία με τους φυσίατρους  και όλη την επιστημονική ομάδα.

Το θεραπευτικό προσωπικό του ANIMUS διαθέτει άριστη επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και ειδική πιστοποιημένη εκπαίδευση στη χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού που διαθέτει το κέντρο.