Το τμήμα Λογοθεραπείας αξιολογεί και παρέχει θεραπευτικό έργο σε ένα ευρύ  φάσμα διαταραχών που περιλαμβάνει προβλήματα κατάποσης, λόγου και ομιλίας, κατανόησης, επικοινωνίας και προβλήματα γραπτού λόγου. Ο λογοθεραπευτής, μετά τη λήψη ιστορικού, αξιολογεί με εξειδικευμένες τεχνικές τις τυχόν δυσκολίες, θέτει τη διάγνωση και προτείνει την καλύτερη θεραπευτική παρέμβαση. Βοηθά στην αναγνώριση των επιπτώσεων που επιφέρουν οι διαταραχές του λόγου και της επικοινωνίας στις καθημερινές δραστηριότητες των πασχόντων, αλλά και στις θεραπευτικές παρεμβάσεις των άλλων θεραπευτών.

Από την πρώτη κιόλας μέρα εισαγωγής του ασθενή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκτίμηση διαταραχών κατάποσης. Το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό εστιάζει στον βαρέως πάσχοντα ασθενή με τραχειοστομία και γαστροστομία.

Στα πλαίσια της Λογοθεραπευτικής παρέμβασης το Κέντρο μας διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο εργαστήριο ενδοσκοπικού ελέγχου όπου σε συνεργασία του ΩΡΛ ιατρού με τους έμπειρους Λογοθεραπευτές πραγματοποιείται διερεύνηση των δυσκολιών κατάποσης αλλά και τακτική επαναξιολόγηση των θεραπευτικών στόχων.