Ψυχολογική Υποστήριξη ANIMUS

Το τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας αποκατάστασης και της θεραπευτικής διαδικασίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος παράλληλα με την σωματική αποκατάσταση. Τόσο ο ίδιος ο άνθρωπος με σωματική ασθένεια ή αναπηρία, όσο και το οικογενειακό του περιβάλλον έρχονται αντιμέτωποι και καλούνται να ανταπεξέλθουν σε μια πληθώρα αλλαγών σε κάθε επίπεδο στη ζωή τους, όπως το οικογενειακό, διαπροσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, κ.ά. Οι δυναμικές και οι ρόλοι στην οικογένεια αλλάζουν και όλοι καλούνται να διαχειριστούν τη νέα, πολλές φορές επώδυνη και δύσκολη, πραγματικότητα.

Από την αρχή της παραμονής των ασθενών (και των συνοδών αυτών) στο χώρο μας έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ψυχολογικές υπηρεσίες που προσφέρει το κέντρο μας, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, μετά από μια πρώτη γνωριμία και λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού από τους ασθενείς, αλλά και τα πρόσωπα που το συνοδεύουν, κρίνεται – κατά περίπτωση – η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

 • Νευροψυχολογική εκτίμηση και Γνωστική ενδυνάμωση
 • Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων για εκτίμηση διαταραχών που προκύπτουν από την ασθένεια
 • Αντιμετώπιση φόβων, άγχους και καταθλιπτικών συμπτωμάτων, που προκύπτουν από την σωματική κατάσταση του ασθενούς
 • Αντιμετώπιση κρίσεων, συμβουλευτική και θεραπεία
 • Δημιουργία κινήτρων για την καλύτερη συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες του Κέντρου
 • Ενημέρωση σε θέματα τα οποία έχουν υποστεί αλλαγές, όπως σεξουαλική συμπεριφορά, κάπνισμα, διατροφή, εξαρτήσεις, σχολείο – σε συνεργασία και με τις άλλες ειδικότητες που φιλοξενεί το κέντρο
 • Συμβουλευτική γονέων, φροντιστών, οικογένειας
 • Ένταξη και εποπτεία ασθενών σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης σε συνεργασία με τη Κοινωνική Υπηρεσία
 • Ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό του Κέντρου, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο δύσκολο καθημερινό του έργο.

RehaCom

 • αποτελεί το μόνο παγκοσμίως ολοκληρωμένο σύστημα αποκατάστασης γνωστικών και μαθησιακών διαταραχών με χρήση υπολογιστή.
 • ενδείκνυται για την αντιμετώπιση επίκτητων βλαβών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, αναπτυξιακών διαταραχών και ψυχιατρικών παθήσεων τόσο σε παιδιά όσο και ενηλίκους
 • αποτελείται λογισμικό και συνοδευτικό ειδικό πληκτρολόγιο χειρισμού. Το λογισμικό περιλαμβάνει 30 εκπαιδευτικές δραστηριότητες  για την αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος αισθητικο-αντιληπτικών διαταραχών, καθώς και σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης της επίδοσης κάθε εκπαιδευόμενου.
 • Καθίσταται εφικτή η αντιμετώπιση πολλαπλών γνωστικών δυσκολιών (προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη, αντίληψη, εκτελεστικές δραστηριότητες, οπτικές διαταραχές, και πολλά άλλα) με χρήση ενός ενιαίου εργαλείου.
 • Η ύπαρξη πλήθους παραμέτρων, επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση κάθε δραστηριότητας στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Ψυχολογική Υποστήριξη