Τηλεφωνικό Κέντρο 2410-851851|info@animus.com.gr

Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας2018-07-15T20:35:17+00:00

Το τμήμα κοινωνικής υπηρεσίας είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Κέντρου Αποκατάστασης και της οικογένειας, αλλά και μεταξύ της νοσοκομειακής και μετανοσοκομειακής φροντίδας του ασθενή.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός φροντίζει για την πρόληψη και την επίλυση καταστάσεων ή προβλημάτων που δημιουργούνται κατά το στάδιο της προσαρμογής του ασθενή στο Κέντρο και συμβάλλει στην επιτυχή προσαρμογή στις συνθήκες λειτουργίας του. Φροντίζει επίσης για τη δημιουργία οδών επικοινωνίας, καθώς και την ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των νοσηλευομένων.

Ο ρόλος του στη διαδικασία κοινωνικής επανένταξης του ασθενή είναι καθοριστικός, γιατί ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι αυτός που εξασφαλίζει τους αναγκαίους όρους για την ομαλή έξοδο του στο κοινωνικό, οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, φροντίζει για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νοσηλευομένων, ενθαρρύνοντας και κινητοποιώντας τις ικανότητές τους.

Αξιολογεί τον τρόπο ζωής του ασθενή πριν την πάθηση, την οικογενειακή και την οικονομική του κατάσταση και προσπαθεί να εξασφαλίσει την ισορροπία ανάμεσα στο πριν και στο μετά. Επίσης, στηρίζει την οικογένεια για ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκατάστασης και προσπαθεί να εξαλείψει την τάση υπερπροστασίας ή αδιαφορίας που πολλές φορές εκδηλώνεται από τους οικείους.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός οφείλει να ενημερώσει τον ασθενή και την οικογένειά του για τα δικαιώματα και την κάλυψή του από τον ασφαλιστικό του φορέα. Αρμοδιότητά του είναι και η επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τον ασφαλιστικό οργανισμό του ασθενή κατά την προμήθεια ειδικών βοηθητικών μέσων όπως είναι οι νάρθηκες, τα αναπηρικά αμαξίδια κ.ά., ενώ εξασφαλίζει και τη διασύνδεση του ασθενή με τις απαραίτητες υπηρεσίες, ώστε να υποστηρίζεται στην μετέπειτα διαβίωσή του.