Τηλεφωνικό Κέντρο: 2410-851851 | Ώρες Επισκεπτηρίου: Δε - Πα: 17:00 - 19:00 & Σα - Κυ: 11:00 - 14:00

ΕΟΠΥΥ | Συνεργαζόμενα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΟΠΥΥ | Συνεργαζόμενα Ασφαλιστικά Ταμεία2018-08-09T16:23:15+00:00

Πληροφορίες για κλειστή νοσηλεία ΕΟΠΥΥ

Έγκριση εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο ΚΑΑ ANIMUS του ασφαλισμένου ασθενή απαιτείται:

  1. Ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο που νοσηλεύθηκε ο ασθενής, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντής της Κλινικής (Παθολογική, Ορθοπαιδική κλπ) ή τον Αναπληρωτή Διευθυντή αυτής, καθώς επίσης και στρογγυλή σφραγίδα – αριθμό πρωτοκόλλου από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου/Θεραπευτηρίου.Στην συγκεκριμένη βεβαίωση-γνωμάτευση πρέπει ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενή, η πάθησή του, ο προτεινόμενος χρόνος νοσηλείας του στο ΚΑΑ Animus, καθώς επίσης και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια.  Υπόδειγμα της συγκεκριμένης βεβαίωσης: ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
  2. Εξιτήριο από το Νοσοκομείο ή το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο όπου θα φαίνονται οι ημέρες νοσηλείας και θα είναι σφραγισμένο από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου/Θεραπευτηρίου.
  3. Βιβλιάριο Υγείας θεωρημένο για το τρέχον έτος.

Πληροφορίες για ανοικτή νοσηλεία ΕΟΠΥΥ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Βιβλιάριο θεωρημένο για το τρέχον έτος.
  2. Ιατρική βεβαίωση από Νοσοκομειακό Ιατρό ή Ιδιώτη Ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, στην οποία θ’ αναγράφεται ο αριθμός των συνεδριών (συχνότητα πραγματοποίησης αυτών) και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια.
  3. Παραπεμπτικό συνεδριών που εκδίδεται  ηλεκτρονικά  και στο οποίο πρέπει ν’ αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του ασφαλισμένου και του Θεράποντος Ιατρού (ΑΜΚΑ, ΑΜ βιβλιαρίου ασθενούς, κλπ), η πάθηση για την οποία προτείνονται οι φυσικοθεραπείες, ο αριθμός των συνεδριών. Η συνταγογράφηση των συνεδριών για ΚΑΑ βρίσκεται στον κωδικό ΓΕΝΙΚΑ του συστήματος e-diagnosis.
  4. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής αναγραφής υπάρχει η δυνατότητα και χειρόγραφης αναγραφής στο έντυπο παραπεμπτικό για φυσικοθεραπείες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στο χειρόγραφο παραπεμπτικό του ΤΑΥΤΕΚΩ είτε σε χειρόγραφο παραπεμπτικό με λογότυπο του Ιατρείου τους.

Τα παραπεμπτικά αυτά χρειάζονται θεώρηση από τον Ελεγκτή Ιατρό, ο οποίος θα ελέγχει αν έχει γίνει η αναγραφή των θεραπειών στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Η θεώρηση του παραπεμπτικού πρέπει να γίνεται εντός 10ημέρου από την αναγραφή του, η έναρξη εκτέλεσής του εντός μηνός από την θεώρηση του Ελεγκτή  και η ολοκλήρωση  των συνεδριών μέσα σε ένα 2μηνο από τη θεώρηση.

Οδηγός για τον ασθενή